Hľadaný výraz: 2Krn 36,6, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
6 Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu.

1

mail   print   facebook   twitter