Hľadaný výraz: 2Krn 36,3, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
3 Egyptský kráľ ho však pozbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil pokutu sto talentov striebra a talent zlata.

1

mail   print   facebook   twitter