Hľadaný výraz: 2Krn 36,22, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
22 Potom prvého roku Cýra, perzského kráľa, aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané skrze ústa Jeremiáša, zobudil Hospodin ducha Cýra, perzského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom týmito slovami:

1

mail   print   facebook   twitter