Hľadaný výraz: 2Krn 36,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo Pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami, Pán vzbudil ducha perzského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť - a to aj písomne - toto:

1

mail   print   facebook   twitter