Hľadaný výraz: 2Krn 36,21, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
21 Tak se naplnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše: "Dokud si země nevynahradí své dny odpočinku, bude odpočívat po všechny dny, co bude zpustošena, až se vyplní sedmdesát let."

1

mail   print   facebook   twitter