Hľadaný výraz: 2Krn 36,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 aby sa naplnilo Pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami a aby zem mala do chuti sobotných rokov; cez celý čas spustošenia slávila sobotu, aby sa naplnilo sedemdesiat rokov.

1

mail   print   facebook   twitter