Hľadaný výraz: 2Krn 36,10, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
10 Potem po roku posłał król Nabuchodonozor, i kazał go przywieść do Babilonu, i z naczyniem kosztownem domu Pańskiego, a postanowił królem Sedekijasza, brata jego, nad Judą i nad Jeruzalemem.

1

mail   print   facebook   twitter