Hľadaný výraz: 2Krn 24,24, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
24 Lebo hoci v malom počte mužov prišlo sýrske vojsko, Hospodin jednako vydal do ich ruky veľmi veliké vojsko, pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov, a nad Joasom vykonali súdy.

1

mail   print   facebook   twitter