Hľadaný výraz: 2Krn 24,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Hoci aramejské vojsko prišlo s malým počtom mužov, Pán im vydal do ruky veľmi veľké vojsko, lebo opustili Pána, Boha svojich otcov. Aj proti Joasovi vyniesli výroky.

1

mail   print   facebook   twitter