Hľadaný výraz: 2Krn 24,24, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
24 כי במצער אנשים באו חיל ארם ויהוה נתן בידם חיל לרב מאד כי עזבו את יהוה אלהי אבותיהם ואת יואש עשו שפטים׃

1

mail   print   facebook   twitter