Hľadaný výraz: 2Krn 24,24, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Hoci sýrske vojsko prišlo len so skromným počtom mužov, Hospodin im vydal do moci oveľa väčšie vojsko. To preto, že opustili Hospodina, Boha svojich otcov. Tak vykonali súd nad Jóašom.

1

mail   print   facebook   twitter