Hľadaný výraz: 2Krn 24,24, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Ačkoliv aramejské vojsko přitáhlo v malém počtu mužů, Hospodin jim vydal do rukou mnohem větší vojsko, poněvadž Juda opustil Hospodina, Boha svých otců. Tak vykonali na Jóašovi soud.

1

mail   print   facebook   twitter