Hľadaný výraz: 2Krn 16,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Asa sa nahneval na vidca a dal ho do väzenia, veľmi sa preto nahneval, a v tom čase dal Asa zbiť aj niektorých z ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter