Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 Avšak medený oltár, ktorý bol urobil Becaleel, syn Úriho, syna Húrovho, bol tam pred príbytkom Hospodinovým. A Šalamún ho vyhľadával i shromaždenie.

1

mail   print   facebook   twitter