Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
5 ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן יהוה וידרשהו שלמה והקהל׃

1

mail   print   facebook   twitter