Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Bronzový oltár, ktorý zhotovil Becaleel, syn Úriho, Chúrovho syna, stál tam pred príbytkom Hospodina, kde ho Šalamún a zhromaždenie vyhľadávali.

1

mail   print   facebook   twitter