Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Avšak bronzový oltář, který zhotovil Besaleel, syn Urího, syna Chúrova, umístil před Hospodinovým příbytkem a tam se ho Šalomoun se shromážděním dotazoval.

1

mail   print   facebook   twitter