Hľadaný výraz: 2Krn 1,5, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina

1

mail   print   facebook   twitter