Hľadaný výraz: 2Krn 1,3, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
3 A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibeone; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služobník Hospodinov, na púšti.

1

mail   print   facebook   twitter