Hľadaný výraz: 2Krn 1,3, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
3 a ubírali se, Šalomoun s celým shromážděním, na posvátné návrší v Gibeónu; tam byl Boží stan setkávání, který na poušti zhotovil Mojžíš, služebník Hospodinův.

1

mail   print   facebook   twitter