Hľadaný výraz: 2Krn 1,3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
3 Celé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti.

1

mail   print   facebook   twitter