Hľadaný výraz: 2Kr 8,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až po dnešný deň. Vtedy, v tom istom čase, odpadla aj Lobna.

1

mail   print   facebook   twitter