Hľadaný výraz: 2Kr 7,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Elizeus však hovoril: „Počujte slovo Pánovo! Toto hovorí Pán: Zajtra o takomto čase bude v bráne Samárie sea jemnej múky za šekel a dve sey jačmeňa za šekel.“

1

mail   print   facebook   twitter