Hľadaný výraz: 2Kr 6,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Ešte s nimi hovoril a už zostupoval k nemu kráľ a hovoril: „Hľa, takéto nešťastie prišlo od Pána; ako mám ešte dôverovať v Pána?“

1

mail   print   facebook   twitter