Hľadaný výraz: 2Kr 6,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 I povedal: „Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak dnes hlava Safatovho syna Elizea ostane na ňom!“

1

mail   print   facebook   twitter