Hľadaný výraz: 2Kr 6,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 V Samárii vypukol veľký hlad. Obliehal ju tak dlho, až bola oslia hlava po osemdesiat strieborných a štvrť kabu holubieho trusu po päť strieborných.

1

mail   print   facebook   twitter