Hľadaný výraz: 2Kr 6,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Nato povedal: „Choďte a pozrite sa, kde je; pošlem a dám ho chytiť.“ Oznámili mu: „Je v Dotane.“

1

mail   print   facebook   twitter