Hľadaný výraz: 2Kr 4,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 V istý deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Tam bola zámožná žena, ktorá ho zdržala, aby si zajedol. A zakaždým, keď tadiaľ prechádzal, zašiel k nej, aby si zajedol chlieb.

1

mail   print   facebook   twitter