Hľadaný výraz: 2Kr 4,42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
42 Z Bál-Salisy prišiel akýsi človek a doniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín: dvadsať jačmenných chlebíkov a drvené zrno vo svojej kapse. I povedal: „Daj to ľuďom jesť!“

1

mail   print   facebook   twitter