Hľadaný výraz: 2Kr 4,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 I spýtal sa jej: „Prečo ideš k nemu dnes? Nie je novmesiac a nie je sobota!“ Ale odpovedala: „Zbohom!“

1

mail   print   facebook   twitter