Hľadaný výraz: 2Kr 4,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Zavolala svojho muža a povedala: „Pošli mi, prosím, jedného zo sluhov a jednu oslicu. Chcem bežať k Božiemu mužovi a hneď sa vrátiť.“

1

mail   print   facebook   twitter