Hľadaný výraz: 2Kr 4,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Ona vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla.

1

mail   print   facebook   twitter