Hľadaný výraz: 2Kr 4,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 I rozkázal mu: „Povedz jej: Tak bedlivo si sa o nás starala. Čo by som mohol pre teba urobiť? Mám hovoriť v tvojom záujme s kráľom alebo s vojenským veliteľom?“ Odpovedala: „Bývam medzi svojimi.“

1

mail   print   facebook   twitter