Hľadaný výraz: 2Kr 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Akási žena z manželiek prorockých synov volala na Elizea: „Tvoj služobník, môj manžel, zomrel. Ty však vieš, že tvoj sluha bol Pánovým ctiteľom. A veriteľ prišiel vziať si mojich dvoch synov za otrokov.“

1

mail   print   facebook   twitter