Hľadaný výraz: 2Kr 3,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Pýtal sa tiež: „Ktorou cestou pôjdeme?“ Odpovedal: „Smerom cez Edomskú púšť.“

1

mail   print   facebook   twitter