Hľadaný výraz: 2Kr 3,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Potom poslal k júdskemu kráľovi Jozafatovi s odkazom: „Moabský kráľ odpadol odo mňa. Pôjdeš so mnou do boja proti Moabsku?“ Odpovedal: „Pôjdem! Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud, moje kone sú ako tvoje kone.“

1

mail   print   facebook   twitter