Hľadaný výraz: 2Kr 3,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Moabský kráľ Mesa mal chov dobytka a dodával izraelskému kráľovi stotisíc baránkov a vlnu zo stotisíc baránkov.

1

mail   print   facebook   twitter