Hľadaný výraz: 2Kr 3,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Preto vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal namiesto neho kraľovať a obetoval ho na múre ako celopal. Vtedy vypukol proti Izraelu veľký hnev, takže odtiahli od neho a vrátili sa do (svojej) krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter