Hľadaný výraz: 2Kr 3,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Keď ráno vstali, slnko práve vychádzalo nad vodou a Moabčania videli vodu pred sebou červenú ako krv

1

mail   print   facebook   twitter