Hľadaný výraz: 2Kr 3,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 A ráno, keď sa prinášala obeta, smerom od Edomu sa privalila voda; krajina sa zaplnila vodou.

1

mail   print   facebook   twitter