Hľadaný výraz: 2Kr 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Ale Jozafat sa spýtal: „Nie je tu Pánov prorok? Jeho prostredníctvom by sme sa dopýtali Pána.“ Ktorýsi zo sluhov izraelského kráľa povedal: „Je tu Safatov syn Elizeus, ktorý lieval Eliášovi vodu na ruky.“

1

mail   print   facebook   twitter