Hľadaný výraz: 2Kr 24,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Egyptský kráľ už viac nevytiahol zo svojej krajiny, lebo od Egyptského potoka až po rieku Eufrat zaujal babylonský kráľ všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi.

1

mail   print   facebook   twitter