Hľadaný výraz: 2Kr 24,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Potom sa Joakim uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachin.

1

mail   print   facebook   twitter