Hľadaný výraz: 2Kr 24,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 A namiesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Mataniáša a zmenil mu meno na Sedekiáš.

1

mail   print   facebook   twitter