Hľadaný výraz: 2Kr 24,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Všetkých udatných mužov - sedemtisíc, kováčov a zámočníkov - tisíc, samých mocných, bojaschopných ľudí odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babylonu.

1

mail   print   facebook   twitter