Hľadaný výraz: 2Kr 24,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Za jeho čias pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor a Joakim mu bol tri roky poddaný, potom sa zas proti nemu vzbúril.

1

mail   print   facebook   twitter