Hľadaný výraz: 2Kr 23,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ďalej priviedol všetkých kňazov z júdskych miest, poškvrnil výšiny, na ktorých kňazi pálili tymian, od Gabay až po Bersabe; zrúcal výšinu brány, ktorá bola pri vchode do brány mestského veliteľa Jozueho naľavo tomu, kto prichádza z mestskej brány.

1

mail   print   facebook   twitter