Hľadaný výraz: 2Kr 23,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Zrúcal domy zasvätencov, ktoré boli v Pánovom chráme a v ktorých ženy tkávali závoje pre Ašeru.

1

mail   print   facebook   twitter