Hľadaný výraz: 2Kr 23,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Joachaz mal dvadsaťtri rokov, keď začal kraľovať, a tri mesiace kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amital, dcéra Jeremiáša z Lobny.

1

mail   print   facebook   twitter