Hľadaný výraz: 2Kr 23,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Potom si kráľ stal k stĺpu a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú chodiť za Pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy, napísané v tejto knihe. A všetok ľud pristúpil k zmluve.

1

mail   print   facebook   twitter